Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quang Minh - Kiến Xương - Thái Bình
 • Hoàng Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Đặng Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nuôi dưỡng

 • Đặng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng

 • Đặng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nuôi dưỡng

 • Lê Thị Miến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nuôi dưỡng

 • Nguyễn Thị Ngọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng

 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nhóm 19- 24 tháng

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 25 - 36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nhóm 25 - 36 tháng

 • Luân Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 25 - 36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên nhóm 25 - 36 tháng

 • Đặng Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ- Giáo viên nhóm 25- 36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng nhà trẻ- Giáo viên nhóm 25- 36 tháng

 • Đặng Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 3 tuổi

 • Đỗ Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 3 tuổi